Chung kết VNOI CUP 2023 (Bảng mở rộng)

Announcements

When Title Description
July 22, 2023, 13:25 Chỉnh checker bài F1 và F2

Có một lỗi nhỏ trong việc đọc output checker.

Chúng mình đã update lại checker và rejudge tất cả các solution.

Xin lỗi các bạn vì sự cố này.

Chung kết VNOI CUP 2023 - Bảng mở rộng