Chung kết VNOI CUP 2022

Problems

# Problem Points
1 Blue graph 100
2 Modulo collision 100
3 Lục bát poem 100
4 Trò chơi tạo số 150
5 Advanced nickname suggestion system 150
6 Quantum supercomputer 200
7 Lower envelope 200

Announcements

When Title Description
July 22, 2022, 11:22 Bài D/Problem D

Có thể chỉ ra rằng, nếu chơi tối ưu, Tài sẽ luôn thắng. Đề bài đã được chỉnh sửa để thêm điều này.

July 22, 2022, 10:59 Hiện feedback

Có một số bài tập đang hiện feedback không đúng với luật thi. Mình đã cập nhật theo đúng với luật thi là chỉ xem được feedback của mỗi subtask.

July 22, 2022, 9:59 Bài D/Problem D

Sample có 1 số bị sai. Số thứ hai mà chương trình của BTC in ra là 2 chứ không phải là 0. Đề đã được sửa lại.

There is 1 incorrect number in the sample. The second number that jury's program should print is 2, not 0. The statement is updated.

Chung kết VNOI CUP 2022 diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, ĐHĐN vào ngày 21-22/7.

🕗 Thời gian: 9h00-14h00 - Thứ sáu, ngày 22/7/2022

🔗 Địa điểm: https://cup.vnoi.info/contest/vnoicup22_final

✨ Hình thức:

 • Thời lượng: 5h
 • Số lượng: 7 bài
 • Đề bài có 2 phiên bản Tiếng Anh và Tiếng Việt. Các bạn có thể lựa chọn bằng cách sử dụng biểu tượng 2 lá cờ trên thanh navigation bar.
 • Thể lệ:
  • Mỗi bài tập có một số điểm tương ứng với độ khó.
  • Mỗi bài tập được chia thành một hoặc nhiều subtask với điểm tương ứng, để được điểm của subtask cần đúng hết các test case của subtask đó.
  • Điểm của một bài được tính bằng điểm của lần nộp có điểm cao nhất cho bài đó. Điểm của một thí sinh là tổng điểm của các bài.
  • Thời gian hoàn thành (penalty) của thí sinh được tính bằng thời gian thí sinh đạt được số điểm đó (hay nói cách khác, thời gian của lần nộp tăng điểm cuối cùng), cộng với 5 phút cho mỗi bài nộp trước bài nộp có điểm cao nhất của mỗi bài.
  • Đề thi sẽ có bài interactive, các bạn có thể tham khảo hướng dẫn cho dạng bài này tại địa chỉ https://cup.vnoi.info/interactive/.
  • Với mỗi bài nộp, thí sinh sẽ được biết điểm của bài nộp, và kết quả chấm (AC, WA, TLE, …) của từng subtask trong bài (không biết được kết quả chấm của từng test).
  • Trong 4 tiếng đầu tiên của cuộc thi, thí sinh biết được kết quả đến thời điểm hiện tại cuộc thi thông qua bảng ranking của hệ thống thi. Trong 1 tiếng cuối, bảng rank sẽ bị đóng băng, thí sinh sẽ không biết được kết quả thi của các thí sinh khác.